Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby postupne vyplňte Vaše údaje, následne si oznámenie môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňovník:


IČO:
DIČ:
Adresát:Vec:

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Oznamujem Vám, že za zdaňovacie obdobie 2017 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby predlžuje do .

Súčasťou príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.
...............................................................
podpis a odtlačok pečiatky daňovníka
Oznámenie sa generuje, čakajte prosím
Oznámenie bolo vygenerované.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať oznámenie ? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 15.1.2015

Ďalšie informácie ku tlačivu:

Oznámenie musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňovníka, identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný identifikátor pridelený správcom dane
  • informáciu o dosiahnutých príjmoch zo zahraničia
  • predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov
  • vlastnoručný podpis daňovníka a odtlačok pečiatky (ak ju vlastní)

Upozornenie: Ak je daňovník povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podá cez formulár všeobecného podania ako prílohu, alebo napíše priamo do textu všeobecného podania.Tip na personálny informačný systém Vema, ktorý vám umožní spravovať všetku personálnu agendu aj mzdy jednoducho online.