Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby postupne vyplňte Vaše údaje, následne si oznámenie môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňovník:


IČO:
DIČ:
Adresát:Vec:

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Oznamujem Vám, že za zdaňovacie obdobie 2018 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby predlžuje do .

Súčasťou príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.
...............................................................
podpis a odtlačok pečiatky daňovníka
Oznámenie sa generuje, čakajte prosím
Oznámenie bolo vygenerované.

Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať oznámenie ? Vyberte formát:
DOC PDF
pridané 15.1.2015

Ďalšie informácie ku tlačivu:

Oznámenie musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňovníka, identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný identifikátor pridelený správcom dane
  • informáciu o dosiahnutých príjmoch zo zahraničia
  • predĺženú lehotu podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov
  • vlastnoručný podpis daňovníka a odtlačok pečiatky (ak ju vlastní)

Upozornenie: Ak je daňovník povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podá cez formulár všeobecného podania ako prílohu, alebo napíše priamo do textu všeobecného podania.