Pripomienky

Máte nejaký problém alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Našli ste chybu ? Neváhajte a píšte.

V nižšie uvedenom vzore žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si žiadosť môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Ing. Ján Hrach, Slovenská 64, 080 01 Prešov
Prešov 30.07.2014

Vec: Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 22.10.2012 pracujem vo Vašej spoločnosti ako vedúci pracovného tímu.

Týmto žiadam o uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce ku dňu 19.08.2014.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.S pozdravom


..........................................
Ing. Ján Hrach
Žiadosť sa generuje, čakajte prosím
Žiadosť bola vygenerovaná.


Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať žiadosť ? Vyberte formát:
DOC PDF

Ďalšie informácie ku tlačivu:

  • Ak chce zamestnanec skončiť pracovný pomer k určitému dátumu, môže tak urobiť len dohodou so zamestnávateľom
  • Na uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru je potrebný súhlas zamestnanca aj zamestnávateľa
  • Zamestnávateľ nie je povinný sa k žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou vyjadriť ani s ňou súhlasiť, v tom prípade pracovný pomer trvá ďalej
  • Ak zamestnávateľ nesúhlasí alebo sa k žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou nevyjadrí, je potrebné podať výpoveď
  • Dohodou je možné skončiť akýkoľvek pracovný pomer