Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

Vzory tlačív:

Vytvorte si svoje dokumenty online. Je to rýchle a jednoduché.
Stačí si vybrať tlačivo, upraviť ho podľa vzoru a môžete si ho uložiť vo formáte DOC alebo PDF. Nechýba ani možnosť vytlačit vytvorený dokument, prípadne odoslať ho na email.

Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Žiadosť o prijatie do zamestnania (bez inzerátu) Výpoveď Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou Splnomocnenie Reklamácia Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov Darovacia zmluva Návrh na vklad do katastra nehnuteľností Dohoda o vykonaní práce Dohoda o pracovnej činnosti Zmluva o dielo