Informácie o spracovaní súborov cookies

Spoločnosť Tlačivá Online s. r. o., so sídlom Kvetná 5287/19, Prešov 080 01, IČO: 54 502 926, DIČ: 2121694355, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 43813/P (ďalej len „prevádzkovateľ“ ) ako prevádzkovateľ webových stránok www.tlaciva-online.sk (ďalej aj ako „webová lokalita“ alebo „webové stránky“) na svojich webových stránkach používa a vyhodnocuje súbory cookies.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR”) a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon”).

1. Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú do zariadenia (napríklad počítača, smartphonu alebo tabletu) s prístupom na internet. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o správaní sa užívateľa (napr. prihlásenie sa pod určitým prihlasovacím menom, nastavenie jazyka alebo veľkosti písma a rôzne iné). Súbory cookies uložené vo webovom prehliadači užívateľa tak dokážu zabezpečiť, že pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať údaje, ktoré už raz zadal; webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a  informácie odošle späť webovej stránke, ktorá vytvorila súbory cookies pôvodne.

2. Účel používania cookies

Vo všeobecnosti sa súbory cookies používajú na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie, či štatistických analýz správania užívateľov až po reklamu cielenú priamo na užívateľov webových stránok.

3. Typy súborov cookies

Súbory cookies sa v závislosti od rôznych kritérií radia pod niekoľko typov.

Z hľadiska pôvodu súborov cookies existujú:

  • súbory cookies prvej strany (first party cookies), ktoré vytvára aktuálne navštevovaná webová lokalita; len ona vie túto kategóriu súborov cookies rozpoznať a prečítať. Vo všeobecnosti prevádzkovateľ tieto cookies využíva najmä za účelom zvyšovania kvality služieb poskytovaných prostredníctvom svojich webových stránok, personalizáciu zobrazenia obsahu, zlepšovania jej obsahu alebo analýzy návštevnosti.
  • súbory cookies tretích strán (third party cookies) sa do zariadenia užívateľa ukladajú inými webovými lokalitami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prezerá. Súbory cookies tretej strany sa tak v rámci internetu ukladajú na viacerých webových stránkach a tretie strany, ktoré tieto cookies vytvorili, sú schopné sledovať užívateľa naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto súbory cookies uložené. Vďaka tomuto princípu fungovania súborov cookies tretie strany môžu sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie užívateľov a následne na základe získaných údajov prevádzkovateľom webových lokalít poskytovať služby ako napríklad meranie návštevnosti webových stránok, či umiestňovania cielenej reklamy.

V závislosti od doby platnosti, počas ktorej sú súbory cookies uchovávané v užívateľovom zariadení ich rozdeľujeme na dva základné typy:

  • dočasné súbory cookies (session cookies) sa využívajú len v rámci jednej konkrétnej návštevy webovej lokality. Súbory cookies tejto kategórie sa v okamihu otvorenia konkrétnej webovej lokality aktivujú, a naopak v okamihu zatvorenia prehliadača sa vymažú. Slúžia najmä na identifikovanie zariadenia pri prezeraní webovej lokality a zlepšujú možnosti jej prehliadania.
  • trvalé súbory cookies (persistent cookies) pomáhajú rozpoznať každého unikátneho užívateľa webovej lokality a zostávajú uchované v užívateľovom zariadení dovtedy, kým neuplynie ich vopred nastavená doba platnosti alebo kým ich užívateľ nevymaže. Trvalé súbory cookies umožňujú poskytnúť užívateľovi pri ďalšej návšteve webovej lokality personalizovanejší obsah.

Z hľadiska funkcie sa súbory cookies radia pod nasledovné typy:

  • nevyhnutne potrebné súbory cookies (strictly necessary cookies) sú nutné na prevádzkovanie a fungovanie webových stránok a v systémoch prevádzkovateľa ich nie je možné vypnúť. Nevyhnutne potrebné cookies neuchovávajú žiadne osobné identifikačné údaje a ich používanie si nevyžaduje súhlas užívateľa.
  • preferenčné súbory cookies získavajú informácie o voľbách a preferenciách užívateľa vzhľadom k určitej webovej lokalite. Umožňujú zapamätať si napríklad jazyk alebo iné  lokálne nastavenie a adekvátne tomu prispôsobiť stránku. Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré môžu meniť spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá.
  • analytické súbory cookies zhromažďujú prevažne anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívateľ používa webovú lokalitu, napríklad aké podstránky užívateľ navštevuje najčastejšie a aký obsah je pre neho najzaujímavejší. Informácie zozbierané touto kategóriou cookies umožňujú zatraktívniť webové stránky a optimalizovať ich obsah. Analytické súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.
  • reklamné súbory cookies sa využívajú na správne nastavenie, zacielenie a personalizáciu reklamy zobrazovanej na webovej lokalite zapojenej do reklamného systému. Tieto súbory cookies zadávajú na webovú lokalitu prevádzkovateľa tretie strany – napríklad jeho reklamní partneri. Tretie strany vedia z údajov získaných prostredníctvom reklamných súborov cookies vytvoriť profil užívateľových záujmov, na základe ktorého zobrazujú užívateľovi relevantné reklamy na iných stránkach. Reklamné súbory cookies neukladajú priamo osobné informácie užívateľa, ale vedia jednoznačne identifikovať prehliadač a internetové zariadenie. Uvedené súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.

4. Súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ používa a možnosti ich nastavenia

Prevádzkovateľ používa na svojich webových stránkach nasledujúce typy súborov cookies:

Nevyhnutné cookies

NázovÚčelTrvaniePôvod
cookiesSettingsInformácia o nastavení cookies6 mesiacovTlačivá Online s. r. o., so sídlom Kvetná 5287/19, Prešov 080 01
analyticsCookiesInformácia o nastavení analytických cookies6 mesiacov
loggedInformácia o tom či je užívateľ prihlásený6 mesiacov
uidJedinečné ID prihláseného užívateľa6 mesiacov
GopayPotrebné pre funkčnosť platobnej brányGOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, ČR
ct_checkjsUsed in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Sessiongopay.com
ct_fkp_timestampUsed in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Sessiongopay.com
ct_pointer_dataUsed in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Sessiongopay.com 
ct_ps_timestampUsed in order to detect spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data. Sessiongopay.com 
tldUsed to optimize the loading speed on the website. This is done by pre-loading some procedures in the visitors' browser.Sessiongopay.com 
_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 rokygopay.com 
_gatUsed by Google Analytics to throttle request rate.1 dengopay.com 
_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 den gopay.com 
_hjAbsoluteSessionInProgressThis cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.1 den gopay.com 
_hjFirstSeenThis cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.1 den gopay.com 
_hjidSets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.1 rokgopay.com 
_hjIncludedInPageviewSampleDetermines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.1 dengopay.com 
_hjIncludedInSessionSampleRegisters data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.1 den gopay.com 
_hjTLDTestRegisters statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.Sessiongopay.com 
apbct_timestampSets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website.Sessiongopay.com
ce_clockSets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website.Trvalegopay.com 
_ce.sCollects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner.1779 dní gopay.com 
_CEFTThis cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site.1 rok gopay.com 
_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 rokygopay.com 
_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 den gopay.com 
_hjidSets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.Trvalegopay.com 
_hjIncludedInPageviewSampleDetermines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.1 den gopay.com 
apbct_site_referer 2 dnigopay.com

Analytické cookies

Google Analytics 4

Oficiálne stránky Google Analytics.

NázovÚčelTrvaniePôvod
_gazískavanie štatistických údajov o používaní webových stránok2 rokyGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
_ga__[id-kontajnera]2 roky

Všeobecné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/u/1/privacy?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1&hl=sk , bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci služby Google Analytics nájdete tu.

Hotjar

NázovÚčelTrvaniePôvod
_hjSessionUser_site_idzískavanie štatistických údajov o používateľovi stránky365 dní Hotjar Ltd. Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta
_hjid365 dní
_hjFirstSeenpočas trvania návštevy
_hjUserAttributesHash
_hjCachedUserAttributes
_hjViewportId
_hjSession_site_idzískavanie štatistických údajov o návšteve30 minút
_hjSessionTooLargepočas trvania návštevy
_hjSessionRejected
_hjSessionResumed
_hjLocalStorageTest<100ms
_hjIncludedInPageviewSample30 minút
_hjIncludedInSessionSample
_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjTLDTestpočas trvania návštevy
_hjRecordingEnabledúdaje potrebné pre modul Recordingpočas trvania návštevy
_hjRecordingLastActivity
_hjClosedSurveyInvitesúdaje potrebné pre moduly Feedback a Survey365 dní
_hjDonePolls
_hjMinimizedPolls
_hjShownFeedbackMessage

Pre viac informácii navštívte oficiálne stránky Hotjar.

Všeobecné nastavenie súborov cookies v prehliadači

Vo všeobecnosti môžete zabrániť vytváraniu súborov cookies príslušným nastavením webového prehliadača, tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies a mohli ste sa individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Webový prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, ďalej ich môže vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť pri zatvorení prehliadača. Odmietnutie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac