Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore čestného prehlásenia o pravdivosti údajov postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si prehlásenie môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Podpísaný/á Ján Hrach, narodený/á dňa 10.11.1980, bytom Slovenská 64, 08001 Prešov,

týmto čestne prehlasujem,

že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje.

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.V Prešove dňa 19.03.2019
...........................................
Ján Hrach

Čestné prehlásenie sa generuje, čakajte prosím
Čestné prehlásenie bolo vygenerované.


Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať čestné prehlásenie ? Vyberte formát:
DOC PDF