Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore čestného prehlásenia o pravdivosti údajov postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si prehlásenie môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Podpísaný/á Ján Hrach, narodený/á dňa 10.11.1980, bytom Slovenská 64, 08001 Prešov,

týmto čestne prehlasujem,

že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje.

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.V Prešove dňa 23.10.2017
...........................................
Ján Hrach

Čestné prehlásenie sa generuje, čakajte prosím
Čestné prehlásenie bolo vygenerované.


Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať čestné prehlásenie ? Vyberte formát:
DOC PDF


Vystavovanie faktúry online nebolo nikdy jednoduchšie! Vyskúšajte aj vy fakturačný program iDoklad!
Tip na personálny informačný systém Vema, ktorý vám umožní spravovať všetku personálnu agendu aj mzdy jednoducho online.