PODPISOVÝ VZOR
konateľa spoločnosti
Kontateľ:


sa bude v mene spoločnosti:
podpisovať takto:
..............................................................................
, dňa