,

, 10.06.2023
S pozdravom


............................................................
(bez príloh)