,

, 17.07.2024
S pozdravom


............................................................
(bez príloh)