,

, 04.12.2023
S pozdravom


............................................................
(bez príloh)