,Poisťovňa


, 22.06.2024

Výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č.V súlade s ustanoveniami § 800 ods.1 Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy a príslušných Všeobecných poistných podmienok dávam týmto

výpoveď

vyššie uvedenej poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení vozidla
ku koncu poistného obdobia
ku koncu poistného obdobia.

Značka vozidla:
Evidenčné číslo:

Nespotrebované poistné prosím poukázať na číslo účtu: .

Súčasne Vás žiadam o zaslanie dokladu o doterajšom škodovom priebehu povinného zmluvného poistenia za predchádzajúce obdobie na uvedenú kontaktnú adresu. Za Vaše doterajšie služby Vám ďakujem.

S pozdravom


............................................................
poistník
(bez príloh)