Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Bratislava

Adresa:

Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava

Telefón:

02/204 43 700
02/204 43 862

Email:

ba@upsvr.gov.sk

Fax:

02/20443109