Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Pezinok

Adresa:

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

Telefón:

033/2443 101

Email:

pk@upsvr.gov.sk

Fax:

033/2443 139

Pracovisko Senec:

Trnavská 1

903 01 Senec

tel: 02/20453 195