Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Liptovský Mikuláš

Adresa:

M.M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš

Telefón:

044/2440 999

Email:

lm@upsvr.gov.sk

Fax:

044/2440 109