Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Ružomberok

Adresa:

Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok

Telefón:

044/2443 111

Email:

rk@upsvr.gov.sk

Fax: