Ján  Hrach, Slovenská 123, 080 01 Prešov
, ,
dňa
..........................................
Ján Hrach
Prevzal: ................................... dňa .......................