Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si žiadosť môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

Ing. Ján Hrach, Slovenská 64, 080 01 Prešov
Prešov 23.10.2017

Vec: Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 22.10.2012 pracujem vo Vašej spoločnosti ako vedúci pracovného tímu.

Týmto žiadam o uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce ku dňu 12.11.2017.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.S pozdravom


..........................................
Ing. Ján Hrach
Žiadosť sa generuje, čakajte prosím
Žiadosť bola vygenerovaná.


Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať žiadosť ? Vyberte formát:
DOC PDF

Ďalšie informácie ku tlačivu:

  • Ak chce zamestnanec skončiť pracovný pomer k určitému dátumu, môže tak urobiť len dohodou so zamestnávateľom
  • Na uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru je potrebný súhlas zamestnanca aj zamestnávateľa
  • Zamestnávateľ nie je povinný sa k žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou vyjadriť ani s ňou súhlasiť, v tom prípade pracovný pomer trvá ďalej
  • Ak zamestnávateľ nesúhlasí alebo sa k žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou nevyjadrí, je potrebné podať výpoveď
  • Dohodou je možné skončiť akýkoľvek pracovný pomer


Vystavovanie faktúry online nebolo nikdy jednoduchšie! Vyskúšajte aj vy fakturačný program iDoklad!
Tip na personálny informačný systém Vema, ktorý vám umožní spravovať všetku personálnu agendu aj mzdy jednoducho online.