Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Levice

Adresa:

Ľ.Štúra 53, 934 01 Levice

Telefón:

421-36-2440 100
421-36-2440 101

Email:

lv@upsvr.gov.sk

Fax:

421-36-2440 801