Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Nitra

Adresa:

Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra

Telefón:

037/2440 999
037/2440 195

Email:

nr@upsvr.gov.sk

Fax:

037/2440 109