Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Nové Zámky

Adresa:

F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Telefón:

035 2440 999

Email:

nz@upsvr.gov.sk

Fax:

035 2440 109

Zoznam obcí:
Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Jasová, Jatov, Kolta, Komoča, Nové Zámky, Palárikovo, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Tvrdošovce, Veľké Lovce, Zemné