Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Dunajská Streda

Adresa:

Dunajská Streda, Ádorská 41

Telefón:

031/2440-999

Email:

ds@upsvr.gov.sk

Fax:

031/2440-109