Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Senica

Adresa:

Vajanského 17, 905 01 Senica

Telefón:

034/2440 101

Email:

se@upsvr.gov.sk

Fax:

034/2440 109