Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Piešťany

Adresa:

Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany

Telefón:

033 2441 999

Email:

pn@upsvr.gov.sk

Fax:

033 774 04 89