Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Trnava

Adresa:

Jána Bottu 4, 91701 Trnava

Telefón:

033/2440999

Email:

tt@upsvr.gov.sk

Fax:

033/5521016