Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Košice

Adresa:

Staničné námestie 9, 042 11 Košice

Telefón:

055/2440 101

Email:

ke@upsvr.gov.sk

Fax:

055/2440 104