Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Michalovce

Adresa:

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Telefón:

056 2440 199

Email:

mi@upsvr.gov.sk

Fax:

056 2440 109