Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Spišská Nová Ves

Adresa:

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

Telefón:

053 2440 999
053 2440 101

Email:

sn@upsvr.gov.sk

Fax:

053 2440 109

Pracovisko Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Tel: 053 2443 195
Fax: 053 4821 499

Pracovisko Krompachy
Kúpeľná 9
053 42 Krompachy

Tel: 053 2442 195
Fax: 053 447 0040