Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Trebišov

Adresa:

M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Telefón:

056/2446 101

Email:

tv@upsvr.gov.sk

Fax:

056/6726 395

Pracovisko Sečovce

Nám. sv. Cyrila a Metoda 142/48
078 01  SEČOVCE
fax: 056/678 28 67

Pracovisko Kráľovsky Chlmec

Hlavná 778/105
077 01  KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
fax: 056/632 15 21

Pracovisko Streda n./ Bodrogom

Ružová 432/12
076 31  STREDA nad BODROGOM

 

Pracovisko Čierna n./ Tisou

Nám. pionierov 151/1
076 43  ČIERNA nad TISOU