Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Nové mesto nad Váhom

Adresa:

Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón:

032/2441192

Email:

nm@upsvr.gov.sk

Fax:

Pracovisko Myjava

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
- pracovisko Myjava
Námestie M. R. Štefánika 561/6
907 01 Myjava

Pracovisko Stará Turá

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
- pracovisko Stará Turá
Družstevná 2
916 01 Stará Turá