Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Prievidza

Adresa:

Šumperská č.1, 971 01 Prievidza

Telefón:

046 - 2440 999

Email:

pd@upsvar.sk

Fax:

046 - 542 38 86

Zoznam obcí patriacich do pôsobnosti pracoviska Prievidza

Prievidza, Bojnice, Chvojnica, Cígeľ, Kanianka Kľačno, Kocúrany, Koš, Lazany, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitrou, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Sebedražie, Šútovce