Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Považská Bystrica

Adresa:

Centrum13/ 17, 017 01 Považská Bystrica

Telefón:

042/2440999

Email:

pb@upsvr.gov.sk

Fax:

Pracovisko Púchov

Štefánikova 820, 020 01 Púchov

042/2441999