Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Trenčín

Adresa:

M.R.Štefánika 20,911 01 Trenčín

Telefón:

032/2440111

Email:

tn@upsvr.gov.sk

Fax: