Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Partizánske

Adresa:

Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Telefón:

038/2442 999

Email:

pe@upsvr.gov.sk

Fax: