Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Banská Bystrica

Adresa:

Československej armády 7, Banská Bystrica

Telefón:

0482441-100
0482441-101

Email:

bb@upsvr.gov.sk

Fax:

048/4163057