Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Veľký Krtíš

Adresa:

Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

Telefón:

047/2451 101

Email:

vk@upsvr.gov.sk

Fax:

047/4831727

Vysunuté pracovisko Vinica

ÚPSVaR Veľký Krtíš vys. prac. Vinica
Cesta slobody 466
991 28 Vinica

Telefón:
069 2061 800
069 2063 185