Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Lučenec

Adresa:

F. Lehára 18, 984 01 Lučenec

Telefón:

047/2440999

Email:

lc@upsvr.gov.sk

Fax:

047/4333743