Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Zvolen

Adresa:

J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Telefón:

045/2441 999
045/2441 101

Email:

zv@upsvr.gov.sk

Fax:

045/5325 157

Pracovisko Krupina

ČSA 2190/3
963 01 Krupina

Fax: +421 45 5511 595

Pracovisko Detva
Štúrova 35
962 12 Detva

Fax: +421 45 5455 705