Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Brezno

Adresa:

Rázusova 40, 977 01 Brezno

Telefón:

048/2442 101
048/6117 003

Email:

br@upsvr.gov.sk

Fax: