Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Banská Štiavnica

Adresa:

A. T. Sytnianskeho 1180, 96958 Banská Štiavnica

Telefón:

045 2444 999
045 2444 100

Email:

bs@upsvr.gov.sk

Fax:

Zoznam obcí patriacich do pôsobnosti pracoviska Banská Štiavnica:
Banská Štiavnica, Banská Belá, Banský Studenec, Ilija, Prenčov, Vysoká, Dekýš, Beluj, Podhorie, Svätý Anton, Baďan, Močiar, Štiavnické Bane, Počúvadlo, Kozelník