Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore splnomocnenia postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si splnomocnenie môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ :týmto splnomocňujem

Splnomocnenca :na zápis a vykonanie príslušných úkonov súvisiacich so zápisom splnomocniteľa do 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte PU v Prešove.V Prešove dňa 23.10.2017
...........................................
podpis (splnomocniteľ)
Splnomocnenie prijímam :

...........................................
podpis (splnomocnenec)

Splnomocnenie sa generuje, čakajte prosím
Splnomocnenie bolo vygenerované.


Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať splnomocnenie ? Vyberte formát:
DOC PDF


Vystavovanie faktúry online nebolo nikdy jednoduchšie! Vyskúšajte aj vy fakturačný program iDoklad!
Tip na personálny informačný systém Vema, ktorý vám umožní spravovať všetku personálnu agendu aj mzdy jednoducho online.