Pripomienky

Máte nejaký problém, nápad na zlepšenie alebo pripomienku ? Chýba Vám tu niečo ? Napíšte nám.

V nižšie uvedenom vzore splnomocnenia postupne vyplňte Vaše údaje,
následne si splnomocnenie môžete uložiť, poslať na email alebo vytlačiť.

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ :týmto splnomocňujem

Splnomocnenca :na zápis a vykonanie príslušných úkonov súvisiacich so zápisom splnomocniteľa do 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte PU v Prešove.V Prešove dňa 19.03.2019
...........................................
podpis (splnomocniteľ)
Splnomocnenie prijímam :

...........................................
podpis (splnomocnenec)

Splnomocnenie sa generuje, čakajte prosím
Splnomocnenie bolo vygenerované.


Vyberte formát:
DOC PDF
Kam chcete odoslať splnomocnenie ? Vyberte formát:
DOC PDF