DAROVACIA ZMLUVA

(ďalej len ako "darca")
a
(ďalej len ako "obdarovaný")
dňa
...............................................
Ján Hruška
...............................................
Jana Voľná