Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Bardejov

Adresa:

Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Telefón:

054/2440 100
054/2440 101

Email:

bj@upsvr.gov.sk

Fax:

054/4748 980