Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Stropkov

Adresa:

Hlavná 26, 091 01 Stropkov

Telefón:

054/2444 101
054/7423 617

Email:

sp@upsvr.gov.sk

Fax: