Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Prešov

Adresa:

Slovenská 87, 080 28 Prešov

Telefón:

051 2440999
051 2440109

Email:

po@upsvr.gov.sk

Fax: