Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Kežmarok

Adresa:

Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

Telefón:

052/2442 124
052/4524 035

Email:

kk@upsvr.gov.sk

Fax: