Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Humenné

Adresa:

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné

Telefón:

057/2440999

Email:

he@upsvr.gov.sk

Fax:

057/2440109

Pracovisko Snina

Budovateľská  2204 , 069 01 Snina 
tel: 057/2441999
fax: 057/2441109