Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Vranov nad Topľou

Adresa:

Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Telefón:

057/244 5 101

Email:

vt@upsvr.gov.sk

Fax:

057/488 0 273

VYSUNUTÉ PRACOVISKO HANUŠOVCE n. T.

Zámocká 153
094 31 Hanušovce nad Topľou