Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Stará Lubovňa

Adresa:

Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

Telefón:

052/2446 101

Email:

sl@upsvr.gov.sk

Fax:

052/2446 109