Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Poprad

Adresa:

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

Telefón:

052 / 2440 101

Email:

pp@upsvr.gov.sk

Fax:

052 / 2440 109

Pracovisko Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča